Ulva »

Fastighetskarta Ulva

Förrättningskarta över fastigheter i Ulva kvarn Uppsala

 • Vita markeringar förrättningskarta 6 december 1928.
 • Svarta markeringar och foto registerkartan mars 2017.
Förrättningskarta Ulva

Integritet

 • Kartfilen är 1192413 byte stor
 • Kontrollsummor
  • SHA1 ae7928f50d9dc1dccbbe0fe59c1de356beb1b503
  • SHA256 78b1475594e7ad31e1372a566d9da48dd85de290323ddf6fb73f610cb9c76947
  • MD5 73cfd9aa6b5139a0b21b098dcc22a930

Rikets Allmänna Kartverk ekonomiska karta 1952, blad J133–11H9j54

Som referens ett utsnitt av den ekonomiska kartan anno 1952.

Rikets Allmänna Kartverk ekonomiska karta 1952, blad J133–11H9j54
Rikets Allmänna Kartverk ekonomiska karta 1952, blad J133–11H9j54

Fastigheter

 • Forkarby 23:1
 • Forkarby 24:1
 • Forkarby 25:1
 • Forkarby 27:1
 • Forkarby 30:1
 • Forkarby 30:2
 • Forkarby 30:3

Se http://www.ulvakvarn.se/UlvaKvarn/Mark för mer information.

Home

Ping site


Page last modified 2017-04-13 22:08Z

^